ه بة

اگر هنگام استفاده از هکسره، حرف «ه» را حذف کنیم و به جای آن «است» بگذاریم و جمله معنای درستی دهد، می‌توانیم از هکسره استفاده کنیم؛ اما اگر با این تغییر، معنای جمله نادرست باشد، باید «ه» را حذف کنیم. گذرواژه‌تان را فراموش کردید؟

2022-11-26
    مود الصحراء ل gta sa
  1. » «به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است
  2. سال شد بر رسول عام الحزن
  3. شهریار » گزیدهٔ غزلیات
  4. خیلی صبور
  5. آذین
  6. ا